0

Vallribera Arquitectes

house extension . Terrassa

Vallribera Arquitectes . house extension . Terrassa afasia (1)

Vallribera Arquitectes . photos: © José Hevia

Una altra casa entre mitgeres, una altra família de quatre membres, uns altres pares i dos altres fills. Un altre repte per assolir.

El projecte planteja una qüestió típica d’aquest tipus d’exercici: És millor reformar l’edifici original o enderrocar-lo per construir una obra nova? En aquest cas, la resposta no és evident. Per una banda, la part que dóna al pati té l’estructura malmesa per la nul·la conservació de la coberta i l’escala s’ha d’enderrocar perquè no permet encabir una plaça d’aparcament (requisit indispensable per als clients). Això fa que s’hagi de construir un nou volum important. Per l’altra, l’edifici original manté l’encant de les cases de fa cent anys i la resta d’envoltant i estructura es pot aprofitar. Continue reading Vallribera Arquitectes