0

Space Encounters

AB House . Broek op Langedijk

Space Encounters . photos: © Lorenzo Zandri

Renovation and transformation of a house from the 1980s for a growing family in Broek op Langedijk, the Netherlands.

AB House has been designed for a growing family in Broek op Langedijk. Until the land consolidation in the early 1970s, the dyke villages of Broek, Zuid and Noord-Scharwoude were divided into hundreds of small islands that were only accessible by boat. Over time, a part of the islands has been declared a nature reserve and another part has become a residential area. This residential area consists of individual pieces of land with a single family house on it that is surrounded by water. The architecture of these houses is characterized by fragmented volumes and dominant pitched roofs. Variances in the shape and size of the pitched roofs and window openings, as well as differences in the brickwork, set the dwellings apart from each other. With challenges as the transformation of the existing housing stock, AB House is a modest, yet distinct example of how living in the countryside can be made more sustainable and adapted to changing demands for contemporary living.

One key starting point for the design of the renovation and transformation of the house was to keep the layout of the existing ground floor and to enlarge the house on the first floor by building up to the maximum volume as permitted within the urban regulations. To achieve this, a new roof and first floor have been designed, while the house retains the feeling of fragmented volumes on the ground floor. The roof and first floor extension cover the existing brick construction and stand on a striking black steel structure. The steel mesh wrap of the first floor and white painted brickwork on the ground floor give each layer its own character and sense of unity, regardless of the variations in the volumes. Deep sight lines and generous openings in the ground floor volumes connect the kitchen, living room and office space with the outside, while the first floor with a more closed facade, specific openings and wooden interior results in a confined and warm atmosphere with bedrooms and the bathroom.

The pitched roof, clad with corrugated aluminium, provides the house with its characteristic silhouette and ties the whole together. The rainwater gutter, traditionally a distinct feature of pitched roof architecture in arcadian areas, was made into a pronounced, yet whimsical architectural feature by way of a steel beam. Additionally, the house has been outfitted with abstract openings and prismatic forms in the black steel structure, such as a circle, a triangle and a square. Precise detailing of the aluminium finishings and a restraint material and colour palette make the different elements come together in plan, facade and section. This transforms the one-dimensional house from the 1980s into a more layered and diverse piece of architecture that tries to fully absorb the qualities of the surrounding green and water-rich environment. The result is a house in which tradition and modernity blend perfectly.
_

Project details
Location: Broek op Langedijk, NL

Client: Private

Architect: Space Encounters, Amsterdam

Team: Gijs Baks, Joost Baks, Jordy Vos, Carlos Callejo, Iñigo Berriozabal, Stijn de Weerd

Structural engineer: De Ingenieursgroep, Amsterdam

Contractor: Kien aannemers, Hoorn

Installations: Nelissen Ingenieursbureau, Eindhoven

Photography: Lorenzo Zandri, London

AB House is ontworpen voor een groeiend gezin in Broek op Langedijk. Tot de ruilverkaveling begin jaren zeventig waren de dijkdorpen Broek, Zuid en Noord-Scharwoude opgedeeld in honderden kleine eilandjes die alleen per boot bereikbaar waren. In de loop van de tijd is een deel van de eilanden bestempeld tot natuurreservaat en een ander deel is woongebied geworden. Dit woongebied bestaat uit losse stukken grond met daarop een eengezinswoning die omgeven is door water. De architectuur van deze woningen wordt gekenmerkt door gefragmenteerde volumes en prominente schuine daken. Afwijkingen in de vorm en grootte van de daken en raamopeningen, maar ook verschillen in het metselwerk onderscheiden de woningen van elkaar. Met uitdagingen als de transformatie van de bestaande woningvoorraad, is AB House een bescheiden, maar uitgesproken voorbeeld van hoe wonen buiten de stad duurzamer kan worden gemaakt en op niveau gebracht kan worden naar de wensen en eisen van hedendaags wonen.

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de renovatie en transformatie van de woning was het behouden van de bestaande begane grond indeling en het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping door stedenbouwkundige bouwenvelop maximaal te benutten. Om dit te realiseren is een nieuw dak en nieuwe verdieping ontworpen, terwijl de woning het gevoel van gefragmenteerde volumes op de begane grond behoudt. De dak- en verdiepingsopbouw bedekken de bestaande bakstenen constructie en staan ​​op een opvallende zwarte stalen constructie. Het stalen strekmetaal van de eerste verdieping en het wit geschilderde metselwerk op de begane grond geven elke laag zijn eigen karakter en een gevoel van eenheid ongeacht de variaties in de volumes. Diepe zichtlijnen en royale openingen in de gevels van de begane grondvolumes verbinden de keuken, woonkamer en kantoorruimte met buiten, terwijl de eerste verdieping met een meer gesloten gevel, specifieke openingen en houten interieur zorgt voor een geborgen en warme sfeer met slaapkamers en de badkamer.

Het schuine dak, bekleed met aluminium golfplaat, geeft het huis zijn karakteristieke silhouet en bindt het geheel samen. De dakgoot, traditioneel een onderscheidend kenmerk van schuine dakarchitectuur in landschappelijke gebieden, is middels een stalen balk tot een speels en uitgesproken architectonisch kenmerk gemaakt. Daarnaast is de woning voorzien van abstracte openingen en prismatische vormen in de zwarte staalconstructie, zoals een cirkel, een driehoek en een vierkant. Nauwkeurige detaillering van de aluminium afwerkingen en een terughoudend materiaal- en kleurenpalet laten de verschillende elementen samenkomen in plattegrond, gevel en doorsnede. Hiermee is de woning getransformeerd van een eendimensionaal huis uit de jaren tachtig tot een gelaagde architectonische verschijning dat de kwaliteiten van de omringende groene en waterrijke omgeving ten volle benut. Het resultaat is een huis waarin traditie en moderniteit perfect samenvloeien.