0

Collectief Noord

Ganspoel . Huldenberg

Collectief Noord . photos: © Dennis De Smet

The 3 new residential buildings on the Ganspoel site are destined for adults with serious care and support needs. Each building houses 2 groups of 10 people each. The design was drawn-up within the framework of an existing masterplan. Its main difficulty is the combination of various factors. On the one hand, there is a request to design two-story buildings on steeply sloping land, and on the other hand, there is a demand for small scale and maximum flexibility.

The design provides a cluster of 3 twin houses that, together with an existing building, create one site, a belvedere to the adjacent landscape, the so-called Dijleland. An angular rotation in the footprint of the buildings creates a place which is defined by “pronounced heads”. The heads, which appear as arbours in the landscape, introduce a small scale and a recognizability. On the floor plan, this allows for service functions to be positioned in between the rooms, thus ensuring a maximum of 5 rooms in the same hallway. The living spaces are located on the side of the belvedere, making the square easily accessible for various activities. Not only does its specific shape define the character of the square, but it also allows for an organic divisibility of the living space into different areas.

The outdoor rooms situated between the buildings are slightly ajar, hence creating a spatial perspective between the buildings. The outdoor spaces create a collective buffer between the bedrooms and the belvedere, while the positioning of the buildings makes it possible to create a connection between the different houses. At the top, this connection serves as a covered entrance space. Here, the building presents itself as a single-layered, bent wall. Its kinks both rescale the totality and introduce a scenic approach.
_

De 3 nieuwe woonhuizen op de Ganspoel-site zijn bestemd voor volwassenen met een ernstige zorgvraag. elk woonhuis bestaat uit 2 leefgroepen van telkens 10 personen. Het ontwerp werd opgemaakt binnen een reeds bestaand masterplan. De moeilijkheid in dit ontwerp is een combinatie van verschillende factoren. Enerzijds wordt gevraagd om tweelagige gebouwen in een sterk hellende landschap te ontwerpen, anderzijds is er de vraag naar kleinschaligheid en een maximale flexibiliteit. 
Het ontwerp voorziet in een clustering van 3 duo- woningen die samen met een bestaand gebouw een plek vormen, een belvedère naar het achterliggende landschap, het Dijleland. Een hoekverdraaiing in de footprint van de woningen zorgt ervoor dat de plek wordt gedefinieerd door “geprononceerde koppen”. De koppen die zich tonen als priëlen in het landschap introduceren een kleinschaligheid en herkenbaarheid. In plan zorgt dit ervoor dat de bedienende functies zich tussen de kamers kunnen positioneren waardoor er zich nooit meer dan 5 kamers aan dezelfde gang bevinden. De leefruimtes krijgen aan de belvedère zijde een plaats, zodat het plein gemakkelijk bereikbaar is voor verschillende activiteiten. De specifieke vorm bepaalt niet alleen het karakter van het plein, maar zorgt ook voor een natuurlijke opdeelbaarheid van de leefruimte in verschillende plekken. De buitenkamers tussen de gebouwen staan lichtjes open zodat er een ruimtelijk perspectief tussen de gebouwen ontstaat. Deze kamers worden ingericht als wilde bloementuinen die een buffer vormen tussen slaapkamers en belvedère. De inplanting van de gebouwen laat een verbinding toe tussen de verschillende woningen. Deze verbinding fungeert bovenaan als overdekte inkomzone. Op deze bovenste laag presenteert het gebouw zich als een eenlagige, geknikte muur. De knikken verschalen het geheel en zorgen voor een landschappelijke benadering.