Krook & Tjäder . Adolfsberg water deposit . Örebro (8)