0

FOLIER

Cathedral extension . Straegnaes

FOLIER . Cathedral extension . Straegnaes (1)

Gemensamt för de nya volymerna, stora som små, är uppdelningen med en tydlig, grovt rusticerad sockel och en slät och precist gjuten volym ovanpå. Dessa två lager anknyter till domkyrkans utbyggnad i etapper, med tydliga tillägg och spår från tidigare ombyggnationer. I de fall där de nya byggnaderna tangerar den gamla muren vävs dessa delar in i sockeln och skapar ytterligare ett lager. Rusticeringen gör att de nya volymerna smälter in bland den tidigare tegelbebyggelsen samtidigt som de släta ytorna gör tilläggen tydliga. Den förhållandevis lilla skalan och de strikta formerna är enkla att få grepp om och skapar ett starkt men lågmält intryck. Continue reading FOLIER

0

Concéntrico 04 | Plastique Fantastique

and more . Logroño

© Josema Cutillas

+ Concéntrico 04

Concéntrico is the Logroño International Festival of Architecture and Design, a reflection on the urban environment and the city. This year’s edition, Concéntrico 04, takes place from 27 April to 1 May 2018.

The Festival invites you to explore the city through installations, exhibitions, discussions, activities and performances, creating a connection between places, squares, streets, terraces and hidden spaces that usually go unnoticed. Continue reading Concéntrico 04 | Plastique Fantastique

0

A1, A3, Beskrivelse – glimten i ögat

Skogfinsk Museum . Svullrya

A1, A3, Beskrivelse - glimten i ögat  . Skogfinsk Museum . Svullrya (1)

Vårt utkast är ett försök, att ta upp skogsfinnarnas huvudelement: skogen. Vi interpreterar skogen arkitektoniskt. På grund av läget vill vi skapa en byggnad, som vill gå in i en positiv och stimulerande dialog med skogsbrukens kultur och reflekterar dessa kvaliteter, som är omisskännlig och har hög arkitektonisk kvalitet, som väcker både uppmärksamheten och nyfikenheten.
Trädet eller skogen var i många århundranden skogsfinnarnas levnadsgrundlag. NorskSkogfinsk Museum är i vårt utkast härledd från en liggande trädstam i skogen. Den långsträckta formen av en trädstam blir konverterad så att alla funktioner av NorskSkogfinsk Museum hittar sin plats. Continue reading A1, A3, Beskrivelse – glimten i ögat