0

09 Sanden+Hodnekvam

2semesters 150entradas 150posts 2semestres

 

Brick house with tower . Flugsrud

Sanden+Hodnekvam Architects . photos: © Sanden+Hodnekvam Architects

Through history, the area around the lake of Mjøsa has long traditions with masonry. It has been the home of 25 brickyards and both the railway station and the church in Lillehammer are made in brick. Brick is a durable material with a weight and character providing it with a timeless quality. Today, it is usually used as cladding without structural properties. Our interest was to find a way to build a brick house within a rational economy and an honesty in terms of tectonic qualities and a visible structure.

The brick house in Lillehammer is dressed in red brick wrapped around a loadbearing wooden structure, made visible through the repetitious openings. Brick is clearly and visibly used as cladding and weather protection. At the same time, the volume and openings are planned in relation to the properties of material using traditional masonry techniques to create openings without excessive use of steel and concrete as reinforcements. The repetetive and simple facades follow the grid of the underlying wooden structure with simple detailing and a contemporary aesthetic. Yet, the architectural expression is a continuation of the historical references and brick structures found in the area.

The brick house with a tower is located in a steep hill facing south-west, a few kilometers south of Lillehammer, overlooking the lake of Mjøsa and with views towards the city centre. A trail path runs parallell with the house on the rear side. The placement of the house is chosen to get long views above the adjacent neighbours below, whilst at the same time preserving the views from the trail path. The volume is dug into the ground as a long, slender building body with a small tower rising over the north end of the site. The tower is comprised of one open space overlooking the city in the north and the lake in the west. A part of the tower is open to the floor below, establishing a visual contact between the different levels and providing the kitchen area with air and a generous ceiling height. The plan layout is organised to give long views through the house on all three stories. The children’s rooms are located on the ground floor in addition to a small apartment for rent. The first floor is the main living space with a kitchen, living room and bedrooms. The tower room is a library/living room with long views in two directions.

The house in clad in coal-fired brick in various tones of red, brown and ochre from Denmark. The facade is ventilated with gaps in the mortar on the short end of the bricks. Details and fittings are made in copper which will get a darker patina with age. All windows and doors are built in ash. Visible roof beams in pine create an open ceiling with ash plywood resting on top of the beams. Plywood in ash is also used on the walls corresponding to the 60 cm grid in the ceiling.
_

Architect: Sanden+Hodnekvam Architects / John Sanden and Ingvild Hodnekvam
Project type: Single family house
Location: Flugsrud, Lillehammer
Size: 220sqm
Completed: 2022
Materials/construction: Loadbearing construction in wood with brick cladding
Photos: Sanden+Hodnekvam Architects

 

 Området rundt Mjøsa har gjennom historien vært hjem til 25 teglverk. Både jernbanestasjonen og kirka på Lillehammer er oppført i teglstein. Materialet er holdbart og har en tyngde som gir det en form for tidløshet. I dag benyttes tegl som regel som en kledning som kan synes å være lagt til mot slutten av prosessen, uten at bygningens utforming har tatt konsekvensen av materialvalget. Vi ønsket å bygge en hus som utforsker hvordan man kan bruke tegl i dag, med teglstein som kledning og en synlig trekonstruksjon som det bærende. Trekonstruksjonen er enkel, med korte spenn og eksponert bæresystem. Teglsteinen fungerer som værhud og kledning, men med fasadeåpninger og volumoppbygning som er basert på teglsteinens egenskaper og bæreevne. Vi tok i bruk tradisjonelle regler for muring i fasadekomposisjonen slik at oppmuringen kunne gjennomføres enkelt og rimelig uten store mengder stål og betong for å holde steinen oppe. Den repeterende fasaden bygger på hensynet til en enkel trekonstruksjon, knapp detaljering og et kontemporært uttrykk, samtidig som arkitekturen oppfattes som en videreføring av de historiske referansene.

Teglhuset ligger i en sør-vestvendt skråning noen kilometer sør for Lillehammer sentrum, med utsikt over Mjøsa og mot byen. Like bak huset går en tursti som fungerer som skiløyper på vinterstid. En viktig målsetning var å plassere huset høyt nok til å se over de nærmeste naboene nedenfor, samtidig som man bevarte lyset og utsikten fra turstien bak. Volumet er gravd inn i terrenget med et lite tårn, med bare ett åpent rom, løfter seg fra bygningskroppen lengst nord på tomta med utsikt i to himmelretninger. Deler av tårnet fungerer som et dobbelhøyt rom som gir det øvrige oppholdsarealet takhøyde og luft. Planen er organisert for å gi lange siktlinjer i alle tre etasjer. Første etasje inneholder barnerom og en utleiedel. Andre etasje er hovedetasjen med soverom, oppholdsrom og kjøkken. Tårnet danner et utsiktsrom med utsikt i to himmelretninger og visuell kontakt ned til kjøkkenet.

Teglsteinen benyttet i eksteriøret er kullbrent tegl fra Danmark, med lufting av kledningen i kortfugene. Beslag og detaljer er utført i kobber som gradvis patineres og blir mørkere over tid. Vinduer og dører er utført i ask. Interiøret preges av den synlige takkonstruksjonen i gran med kryssfiner av ask i lagt på oversiden av bærebjelkene. Finerplater av ask er også benyttet som veggkledning og er delt på langs i 60 cm brede moduler som korresponderer med rytmen i takkonstruksjonen. Den lange gangen har høye vinduer som slipper inn dagslys mellom takbjelkene.