Noriaki Hanaoka . Torus House . Chiba Tsuyoshi Fujino afasia (9)