Noriaki Hanaoka . Torus House . Chiba Tsuyoshi Fujino afasia (2)