0

alvaro siza

611 west 56th street . new york city

alvaro siza vieira . photos: © Evan Joseph

A few pictures of 611 West 56th Street by Evan Joseph.
_