John Baldessari . Madamme Cézanne’s Hairdos . 2020 afasia (5)

John Baldessari . Madamme Cézanne’s Hairdos . 2020 afasia (5)