John Baldessari . Madamme Cézanne’s Hairdos . 2020 afasia (4)

John Baldessari . Madamme Cézanne’s Hairdos . 2020 afasia (4)