0

Sanden+Hodnekvam

Red concrete house. Lillehammer

Sanden+Hodnekvam . Red concrete house. Lillehammer afasia (1)

Sanden+Hodnekvam Arkitekter . photos: © Sanden+Hodnekvam Arkitekter

The red house is designed as a repetitive building kit of insulated concrete elements. The load bearing elements are arranged independent of the inner walls, providing the clients with a generous house that can be adapted to changing needs. The rational construction made it possible for the clients to do large parts of the construction themselves.

 

Housing prices in Norway are high and there are few alternatives to the standardised housing market. As architects we wish to contribute to different forms of living; co-operative housing, self-built housing, intergenerational housing and other home sharing arrangements.

In Lillehammer we have a built project intended for a three-generation family. Due to a relatively large programme and a limited budget, economy became an important factor. We needed to find solutions that were affordable and that would suit the intended use.

The topography at the site is steep, with a height difference of about 10m (32ft) within a 650 sqm site. A large part of the house is dug into the hillside in order to fit the programme to the compact site, and at the same time follow height regulations and maximise the view. The house is angled diagonally to the fall of the terrain in order to generate outdoor spaces of high quality on all sides and to access the view from all three floors.

Based on the limited budget and with two facades partly underground, we chose prefabricated concrete elements as the exterior building material. All facades, both over- and underground are made insulated concrete (Cellcrete) with a 50mm outer layer in pigmented concrete. Iron oxide is added to the concrete mix to create the distinct red colour. The slabs are exposed in the ceiling to make the structure readable.

The rational building system makes construction easier, permits simple detailing and in turn a lower building cost. The visible joints between the prefabricated elements and the lines between the boards in the casting blend, generates a characteristic pattern in the facades. Concrete elements are repeated in order to reuse the formwork for several elements. The repetitive system of separate elements enables a potential reuse of the building materials in the future.

Wood is often the chosen construction material in projects with high sustainability ambition. However, when we look back at historical buildings of high quality, they are often constructed in stone or concrete – hard and robust materials that are built to last. In the project at Lillehammer we wanted to investigate how to build a house that can absorb the evolution of use as a new hypothesis for a sustainable architecture. It is a house that is built to last by adaption or re-appropriation.

The inner walls are independent of the load bearing system, which means that the plan can be reconfigured. The house can easily be adapted to future residents or changing needs.

The interior of the kitchen and living room is clad in knot-free pine, both on walls and in the ceiling. As for the rest of the house, the concrete slabs are exposed in the ceiling. The floors are covered with standard cement screed. Furniture in pine plywood are built on site.

The combination of a rational and repetitive building system and the substantial effort from the clients resulted in a very low building cost. Through their own efforts in the building period, the owners of the house have gained substantial knowledge about their own house and they feel a strong ownership to both the process and the end result.
_

 

 Det røde betonghuset på Lillehammer er basert på et repetitivt byggesett av bærende betongelementer. Planløsningen og innerveggene er uavhengig av den bærende konstruksjonen, og gir et hus som enkelt kan tilpasses endrede behov eller ny bruk. En rasjonell konstruksjonsmetode muliggjør stor egeninnsats fra beboerne selv, og dermed svært lave byggekostnader.

Boligprisene i Norge er høye. Som arkitekter ønsker vi å utforske alternative måter å bo og bygge på. På Lillehammer har vi tegnet en generasjonsbolig for en storfamilie som ønsket å bo sammen på tvers av tre generasjoner. Med et relativt stort program og et svært begrenset budsjett ble økonomi en viktig formgiver i prosjektet. 

Tomten er bratt, med ca. 10 m høydeforskjell innenfor eiendommen på 650 m2. Store deler av huset ligger inn mot terreng for å få plass til programmet, ta hensyn til regulerte høydebegrensninger og utnytte den gode utsikten. Huset er plassert diagonalt med landskapets fallretning for å oppnå et slakt terrengfall på alle fasader og gi best mulig utsikt.

Med et lavt budsjett og med store deler av fasaden under bakken valgte vi å benytte prefabrikkerte betongelementer som bæring og fasademateriale. Betongelementene kan benyttes både under og over bakkenivå. At man benytter samme materiale på hele eksteriøret gjør huset enkelt å bygge, tillater knapp detaljering og gir lave byggekostnader. 

Overgangene mellom de prefabrikkerte elementene og nøye plasserte linjer i forskalingen danner et karakteristisk fasademønster. Betongelementene repeteres slik at samme forskaling kan benyttes flere ganger, med små justeringer. Den rasjonelle konstruksjonsmetoden med separate elementer og høy grad av repetisjon er svært velegnet til fremtidig ombruk.

Betongelementene er utført i isolert betong, cellcrete, med et 50 mm yttersjikt av pigmentert betong, tilsatt jernoksid for å gi den distinkte rødfargen. Cellcrete er mye lettere enn vanlige sandwichelementer, man benytter mindre betong og elementene er lettere å frakte.

Dekker er vanlige hulldekker, stablet mellom de vertikale betongelementene. Hulldekkene er til dels eksponert i himling, som gjør det bærende systemet lesbart. Lavere vekt, en lavere andel sement og det repetitive systemet som forenkler fremtidig ombruk og gir huset et betydelig bedre miljøregnskap enn hus bygget i vanlig betong.

Å bygge i tre er ofte det foretrukne materialet i prosjekter med høye miljøambisjoner. Ser man bakover i historien er det bygninger i harde og robuste materialer som varer lengst. I huset på Lillehammer ønsket vi å utforske en alternativ måte å bygge bærekraftig, gjennom en fleksibel konstruksjon som kan tilpasses nye behov – gjennom tilpasning til nye behov eller gjenbruk av konstruksjonsmaterialer. En enkel og rasjonell utforming og robuste materialer legger til rette for at huset kan bli stående i lang tid.

Betongkonstruksjonen er en repetitiv og rasjonell konstruksjon som beboerne selv har fylt med innhold. Etter at den bærende konstruksjonen var ferdig har beboerne selv satt opp innervegger og gjort store deler av det øvrige arbeidet med ferdigstilling av huset. Systemet sørger for klimaskall og bæring. Dette muliggjør en stor selvbyggerinnsats uten at beboerne trenger å utføre de mest kompliserte og ansvarsbelagte oppgavene. Innervegger kan på sikt flyttes eller fjernes. Huset kan tilpasses fremtidige beboere og endrede behov.

Interiøret preges av liggende panel av kvistfri furu på vegger, samt i himling på kjøkkenet og i stuen. I øvrige rom er hulldekkene eksponert i himling. Gulvene er standard avretningsmasse. Store deler av møblementet er plassbygd i kryssfiner av furu.

Rasjonell konstruksjon kombinert med stor egeninnsats gir en svært lav byggekostnad. Til tross for et lavt budsjett oppnår man svært høy kvalitet. Gjennom stor egeninnsats føler beboerne et stadig større eierskap til prosjektet. De forstår huset, og arbeidet har gitt dem et sterkt forhold til hjemmet sitt, samtidig som det har gitt en betydelig økonomisk gevinst.