0

Areal Architecten

Open School BLIK! . Edegem

© Johnny Umans

Areal Architecten

The new volume for preschool and primary school students will be provided with a continuous skin with differentiated facade openings. The aim is to make the appearance of the new, innovative school not rigid, but fun and dynamic. The facades must literally connect the open program and must approve the variable use within the building. The different dimensions and heights of the facade openings are matched to the desired atmosphere and the intended use in the spaces behind (lower windows for the youngest children, facade openings at railing height in the work niches, large window openings where a wide view is available…). The sheet material in blue color gives the new volumes a fresh look and provides the necessary contrast with the existing, massive buildings on the site.

 

The pedagogical concept for BLIK Primary School! makes a distinction between 3 groups: one for the little ones and the other two for primary school students. In the design, each residential group is assigned a construction layer: the little ones use the ground floor and the pupils of the primary school are divided over floors +1 and floors +2. Separate places are created in the open learning center for preschool children by means of furniture and mobile elements. These instruction rooms take the form of freestanding, circular seating furniture in which the toddlers of one group can gather. The various open learning centers are located on the first and second floors at the ends of the main building. Each open learning center is equipped with a fixed piece of furniture that suggestively divides the space and allows variable use of the residual space. The fixed piece of furniture consists of a cubic or cross-shaped volume, adapted to the needs of each living group. The open learning centers are connected by a learning street that is charged by means of a cupboard wall. In this wall work niches have been created where the students can work independently. The central gallery makes the connection between floor +1 and floor +2. The primary school students are allowed to circulate freely between both levels and can also do this via a staircase that is part of the grandstand. The chill out zone is located under the slope of the stand and is an enclosed space where students can make music, for example. An additional idea is that the pupils and teachers can fully decorate and furnish this space according to themes that will be discussed during the school year.
_

Open School BLIK! in Edegem
Edegem Belgium
client : GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
design : 2017
construction : 2019
building cost : € 1.931.899,18 (incl. VAT) surface : 539m² (surface site)
structural engineering : Concreet epb studies : RACO
construction : Brebuild
photography by Johnny Umans

 

Het nieuwe volume voor de kleuters en lagere school leerlingen wordt voorzien van een continue huid met gedifferentieerde gevelopeningen. Bedoeling is om de verschijningsvorm van de nieuwe, innovatieve school niet rigide, maar ludiek en dynamisch te laten zijn. De gevels dienen het open programma letterlijk te verbinden en dienen te accorderen met het variabele gebruik binnen het gebouw. De verschillende afmetingen en hoogtes van de gevelopeningen worden afgestemd op de gewenste sfeer en het beoogde gebruik in de achterliggende ruimtes (lagere ramen voor de jongste kinderen, gevelopeningen op borstweringshoogte in de werknissen, grote raamopeningen waar een weids uitzicht voor handen is,…). Het plaatmateriaal in blauwe kleur geeft de nieuwe volumes een frisse uitstraling en zorgt voor het nodige contrast met de bestaande, massieve gebouwen op de site. Het pedagogisch concept voor Basisschool BLIK! maakt een onderscheid tussen 3 leefgroepen: één voor de allerkleinsten en de twee andere voor de leerlingen van de lagere school. In het ontwerp krijgt elke leefgroep een bouwlaag toegewezen: de allerkleinsten maken gebruik van het gelijkvloers en de leerlingen van de lagere school verdelen zich over verdieping +1 en verdieping +2. In het open leercentrum voor de kleuters worden aparte plekken gecreëerd d.m.v. meubilair en verrijdbare elementen. Deze instructieruimtes krijgen vorm als vrijstaande, cirkelvormige zitmeubels waarin de kleuters van één groep kunnen verzamelen.
Op de koppen van het hoofdgebouw situeren zich op de eerste en tweede verdieping de diverse  open leercentra. Elk open leercentrum wordt uitgerust met een vast meubel dat de ruimte suggestief indeelt en dat een variabel gebruik van de restruimte toelaat. Het vast meubel bestaat uit een kubus- of kruisvormig volume, aangepast aan de noden van elke leefgroep. De open leercentra worden verbonden door een leerstraat die wordt opgeladen d.m.v. een kastenwand. In de deze wand zijn werknissen gecreëerd waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De centrale tribune maakt de verbinding tussen verdieping +1 en verdieping +2. De leerlingen van de lagere school mogen vrij circuleren tussen beide niveaus en kunnen dit ook doen via een trap die deel uitmaakt van de  tribune. De chill out zone bevindt zich onder de helling van de tribune en is een afgesloten ruimte waar leerlingen bijvoorbeeld muziek kunnen maken. Bijkomend idee is dat de leerlingen en de leerkrachten deze ruimte volledig kunnen aankleden en inrichten volgens thema’s die tijdens het schooljaar aan bod komen.