0

Álvaro Siza

Swimming Pools . Leça de Palmeira

Álvaro Siza. Swimming Pools . Leça de Palmeira Lukas Schlatter (7)

Álvaro Siza . photos: © Lukas Schlatter

Leça de Palmeira Swimming Pools shot by Lukas Schlatter.
_