0

Garcés de Seta Bonet . AiA

CEM Artesania . Barcelona

Garcés de Seta Bonet . Activitats Arquitectòniques . CEM Artesania . Barcelona afasia (1)

Garcés de Seta Bonet arquitectes . Activitats Arquitectòniques

En la arquitectura existeixen vincles invisibles entre aspectes molts diferents del projecte, com el que uneix la estructura i la llum natural de manera reciproca. En els pavellons esportius aquesta relació augmenta per la necessitat estructural de cobrir grans dimensions i d’inundar els espais amb llum natural homogènia i difosa.

 

Inspirats en las antigàs càmeres fotogràfiques de acordió el pavelló es desplega en façanes i cobertes cap al sud-est per capturar la llum filtrada pels arbres del jardí i el resplendor llunyà del mar. La particular forma de zig-zag de les seves cares respon a una estructura de pòrtics de fusta de secció triangular que s’alternen amb altres de vidres i policarbonat, un sistema que permet filtrar la llum i difondre-la des de el nord dins al pavelló, fins al pisos mes baixos amb el prolongament dels elements de vidre en el sòcol de formigó. A la nit el pavelló aparenta una làmpada. Aquests elements triangulars alberguen els conductes de les instalꞏlacions i el sistema de ventilació.

L’edifici s’integra en la topografia definint dos parts: la superior de fusta i vidre, la inferior de formigó. Per sota del pista poliesportiva es troben el fitness i les piscines que comparteixen visualment un doble espai que les relaciona. Així tots els usuaris gaudeixen de perspectives generoses.

Qualitat de l’espai resultant en l’aplicació del programa funcional i eficàcia de l’ordenació dels usos.

L’edifici resol el programa funcional en tres nivells, ubicant les activitats en plantes diferenciades, de manera que poden funcionar independentment les unes de les altres. Es dona resposta d’una manera total al programa funcional que les bases del concurs plantegen. Tots els espais estan previstos dins l’emplaçament i la superfície que es demanen, fins i tot n’optimitzem alguns per tal de millorar la distribució, la connectivitat i l’accessibilitat de tots ells, tant en la seva relació interior, com des dels espais exteriors. Les comunicacions verticals es resolen amb un únic nucli d’escales que connecta tots els nivells, que es complementen amb sortides d’emergència directes a l’exterior a cada planta per tal de resoldre l’evacuació de l’equipament en cas d’emergència. També es resolen de manera òptima les circulacions de peus nets – peus bruts.
_