0

Álvaro Siza

Portuguese National Pavilion . Lisbon

Álvaro Siza . Portuguese National Pavilion . Lisbon afasia (1)

Álvaro Siza Vieira . photos: © Giovanni Nardi

Expo ’98 Portugal Pavilion shot by Giovanni Nardi.
_