0

Korth Tielens

Tuinhuis . Almere

Korth Tielens . Tuinhuis . Almere afasia (1)

Korth Tielens architecten . photos: © Stefan Muller

Tuinhuis Almere is de uitkomst van een prijsvraag die in 2012 is uitgeschreven door woningbouw corporatie De Alliantie. Korth Tielens hanteert als uitgangspunt een compact gebouw. Dit neemt de minste plek in en je kunt het gebouw als een vrijstaand gebouw met omliggende tuin opvatten. Voor de overwegend groene omgeving met laagbouw geeft dit het meest ontspannen beeld.

 

Per verdieping worden 6 appartementen door een centrale hal ontsloten. De hal is door de specifieke vormgeving en kleurkeuzes opgevat al een gemeenschappelijke kamer. Het Tuinhuis is behalve op de centrale hal, evenzeer georiënteerd op de groene woonomgeving. Het huis ligt in een collectieve tuin die de overgang vormt naar de wijk. In de omliggende wijk zijn de achtertuinen van de woningen een belangrijk gegeven. In het Tuinhuis zijn dat de balkons die met uitzondering van de noordgevel rondom het gebouw zijn gemaakt. Het Tuinhuis is daarmee niet alleen gecomponeerd op de centrale hal, maar evenzeer door het uitzicht op de tuin en het groen.

De verticale gewassen grindbetonnen balkonstructuur is dragend als een kast rondom het woonvolume georganiseerd. Ze bepaalt het robuuste beeld en herbergt voorzieningen als plantenbakken, balkonkasten of privacy scherm en ‘ruis’ als hemelwaterafvoeren. De woonbalkons in het Tuinhuis zijn een effectief substituut voor de achtertuinen die de bewoners in hun oude huis achterlieten. Het gebouw biedt de bewoners in de bestaande context een nieuwe horizon die een nieuwe fase in hun leven inluidt.
_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>