0

Silva . Alvaredo . Ortiz . Rocamonde . Álvarez

Rehabilitación de las viviendas en Fondodevila . Parada de Sil

Silva . Alvaredo . Ortiz . Rocamonde .  Álvarez . Fondodevila . Parada de Sil (1)

Bieito Silva Potí . Natalia Alvaredo López . Paula Ortiz Arias . Javier Rocamonde Lourido . Antonio Álvarez Veloso

Ó igual que nun palimpsesto, o proxecto reescribe sobre o patrimonio herdado una nova capa de historia, nesta ocasión coa vocación de satisfacer a demanda de residencia reinterpretando e potenciando os valores intrínsecos da preexistencia.
Plantéxase una rehabilitación sensible coa atmosfera da paisaxe cultural (material e inmaterial) da que forma parte o conxunto de ruínas obxecto de intervención.
_