0

Brullet-de Luna

Biblioteca Municipal . Palau-Solitá i Plegamans

Brullet-de Luna . Biblioteca Municipal . Palau-Solitá i Plegamans  (1)

Brullet-de Luna i Associats . renders: © Playtime

La proposta volumètrica de la nova biblioteca es deguda fonamentalment a la forma del terreny i a la seva topografia, però a la vegada esdevé una construcció amb una presència urbana molt característica dins de l’entorn urbà existent.
_

Personalitzem la nova biblioteca de manera que acabi sent una fita urbana dins del paisatge, esdevenint un edifici representatiu de la ciutat rematant l’eix de l’Avinguda de nostra senyora de Montserrat i l’església de sant Genis.

La forma cilíndrica permet que l’edifici quedi definit i identificat des de qualsevol punt de vista, tant des de l’Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat com des de l’Avinguda Catalunya, l’edifici de la biblioteca es fa present sense cap problema. Tenim una imatge unitària des de qualsevol punt de vista.

La forma especial i poc habitual de l’edifici serveix per identificar una part de la conurbació urbana, serveix per identificar una comunitat.

La volumetria definida per la coronació de la façana del cilindre amb una calçada 7,45m respecte l’esplanada de l’Avinguda de Nostra senyora de Montserrat, i de 3,80m respecte l’esplanada de l’Avinguda de Catalunya, fan que l’edifici no s’imposi i quedi ben integrat amb l’entorn (molt per sota dels llm d’alçada reguladora màxima. L’edifici que proposem serà un edifici amb transparències, de color clar, brillant i amb molta llum, convertint-se al enfosquir el dia en una llanterna, un edifici obert, on es vegi des de fora l’activitat interior i des de dins l’espai urbà exterior, En definitiva un gran aparador social urbà.

La planta central de l’edifici, la doble alçada entre la planta baixa i el primer pis, la lluerna central i la transparència interior exterior defineixen un espaifortament unitari i comunitari.
_

Brullet-de Luna i Associats S.L.P. 
Arquitectes autors: Manel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Arquitectes col·laboradors: David Casadevall, Elias Casanovas, Jaume Piñol, Mitra G. Moderressi, Mateusz Obolonczyk
Arquitectes tècnics: Enne-Gestión Activa de Proyectos
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers, S.L.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados, S.L.
Infografia: Playtime