abalo alonso . Centro socio cultural Romaño Vista Alegre . Santiago de Compostela (8)