0

Vidal . Vivas . A Produccions

Viviendas dotacionales y Casal para gente mayor . VILADOMAT

Vidal . Vivas . Arquitectura Produccions . Viviendas dotacionales y Casal para gente mayor . VILADOMAT (1)

Pau Vidal . Vivas Arquitectos . Arquitectura Produccions

El projecte s’emmarca dins del PEU per a la reordenació de les parcel•les d’equipaments situades en l’ antic recinte de “Las Hermanitas de los Pobres”. La creació de nous usos dotacionals i equipaments, juntament amb el pati d’illa interior i la creació d’un passatge per a vianants, suposarà una veritable transformació urbana de més de mitja illa.
El solar del carrer Viladomat 142, ordenat per volumetria específica amb tres façanes i adossat a una mitgera, permet donar un bon final a la corona edificada en forma de “U” de l’illa. En aquest sentit, la proposta es planteja entenent que és tan important l’alineació de la façana a vial com la de la façana interior del pati d’illa amb l’edifici adossat, per assegurar la voluntat de gir de les tres façanes que resolen aquest punt singular de l’illa.

EDIFICI
Partint d’aquesta ordenació volumètrica definida, es proposa un edifici amb pati central cobert (13,20m X 13,20m) com a espai intermedi protegit, d’il•luminació i ventilació, que dóna accés per passarel•les als habitatges i organitza el programa del Casal de gent gran. La clara voluntat de gir de l’edifici i la seva ubicació com a final de la corona edificada d’aquesta illa singular es reforça amb façanes de caràcter unitari tant en les seves diferents orientacions com en la seva diversitat programàtica en altura. El joc de ple i buit, horitzontals i verticals, llum i ombra, donen a la façana ritme i caràcter domèstic. L’edifici s’assenta clarament en el terreny i s’alinea amb l’edifici contigu rematant aquesta illa semi oberta de l’eixample.
HABITATGE
Tots els habitatges tenen accés per passarel•la des del pati central, són passants i estan dotats de terrasses que no sobresurten del pla de façana com a extensions exteriors de les sales d’estar. Les sales d’estar + terrassa i els dormitoris se situen en la façana exterior i les cuines + menjador en pati interior. Les cuines estan obertes però queden segregades visualment de la sala d’estar + menjador, alliberant la façana interior de pati.
PLANTEJAMENT AMBIENTAL I CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Els criteris energètics que han regit durant el procés de disseny dels sistemes de condicionament climàtic del projecte, parteixen de la voluntat de minimitzar una tecnificació excessiva que sempre va acompanyada d’un augment significatiu dels costos. Per això s’ha donat molta importància al disseny d’una bona arquitectura passiva amb sistemes convencionals capaços d’aprofitar al màxim les condicions particulars del clima Mediterrani on es troba el projecte. Mitjançant un pati central semi-climatitzat amb aportació d’aire atemperat del pati interior d’illa, i recolzat amb l’aportació d’aire mitjançant pous canadencs, s’aconsegueix reduir la demanda energètica en un 45% respecte un edifici convencional sense cap tipus d’augment pressupostari.

Equipo de proyecto
Pau Vidal, Vivas Arquitectos , Arquitectura Produccions
Situación
Viladomat 142, Barcelona
Programa
45 Viviendas, Casal y aparcamiento
Fecha de proyecto
Concurso 2014
Cliente
Patronat Municipal de l’Habitatge
Consultores
Àbac Enginyers, Sbda, José Hevia
Superficie
5528
Estado
Concurso
Premios
Finalista