0

Brullet-de Luna

centre social Transformadors . Barcelona

Brullet-de Luna i Associats . render: © Play-Time

La proposta pel nou edifici de Transformadors es caracteritza per la voluntat de convertir-lo en un gran aparador. Des del carrer es veuran les activitats que, els joves i la gent gran del barri, hi realitzaran a totes les plantes de l’edifici, fins i tot al soterrani.
Es per aquest motiu que proposem un edifici vidriat però protegit de la incidència directa del sol , amb una imatge seria i austera, però modern i dinàmic. Un edifici que sigui atent a l’entorn immediat i a la posició que ocupa a l’illa.
El programa es disposa en soterrani, planta baixa, altell i cinc plantes seguint els criteris establerts al concurs.

Criteris compositius i d’estructuració formal de l’edifici (veure esquema previ):
Estructurar la planta de l’edifici en dues franges longitudinals. Una franja estreta (aprox. 3,30m) de servei situada a la banda sud-oest del solar, on es disposaran les escales, el muntant tècnic, l’ascensor, els magatzems i els serveis, i l’altre més ample (aprox. 8,30m) on es disposaran totes les zones públiques.
Introducció d’un pati interior que divideix la franja ample en dues parts, i que permet il·luminar i ventilar tots els espais públics del programa que es situen a l’interior i al passadís de distribució.
Introducció d’un pati a la franja estreta que permet donar continuïtat a la façana de l’edifici d’habitatges veí, i per tant fer desaparèixer la mitgera. Això permet construir l’espai de les zones d’espera de les plantes superiors de l’edifici en un lloc estratègic. Amb aquest pati també aconseguim introduir llum natural als passadissos de les plantes superiors, i vistes laterals al pati d’illa.
Es proposa un canvi d’escala a les façanes per tal de aconseguir una imatge d’edifici públic diferenciat de les edificacions del voltant. Això s’aconsegueix dividint-les en tres parts que responen a les diferents situacions de relació interior-exterior i a la protecció solar (veure descripció en l’apartat de construcció).

Brullet-de Luna i Associats S.L.P.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers S.L.P.
Costos: Enne-Gestión Activa de Proyectos
Assessoria de Sostenibilitat: Mª Concepción Iglesias Regueiro, Eng.