0

Copiglia . Lagarde . Cousin

The Fortified Cavern . Fort de Tamié

Copiglia . Lagarde . Cousin . The Fortified Cavern . Fort de Tamié (1)

Clara Copiglia . Benjamin Lagarde . Tim Cousin

The hut is a familiar place built to protect oneself from an inhospitable nature. The topoanalysis of the childhood hut reveals its two essential qualities : domesticity and fortification. This contrast of conditions is at the essence of our design. Pushed to the extreme it gives birth to a place with the intimacy of a boudoir and the protection of a fort. Continue reading Copiglia . Lagarde . Cousin

0

FOLIER

Cathedral extension . Straegnaes

FOLIER . Cathedral extension . Straegnaes (1)

Gemensamt för de nya volymerna, stora som små, är uppdelningen med en tydlig, grovt rusticerad sockel och en slät och precist gjuten volym ovanpå. Dessa två lager anknyter till domkyrkans utbyggnad i etapper, med tydliga tillägg och spår från tidigare ombyggnationer. I de fall där de nya byggnaderna tangerar den gamla muren vävs dessa delar in i sockeln och skapar ytterligare ett lager. Rusticeringen gör att de nya volymerna smälter in bland den tidigare tegelbebyggelsen samtidigt som de släta ytorna gör tilläggen tydliga. Den förhållandevis lilla skalan och de strikta formerna är enkla att få grepp om och skapar ett starkt men lågmält intryck. Continue reading FOLIER