0

Sjöblom Freij

Skogfinsk Museum . Svullrya

TERROIR . Skogfinsk Museum . Svullrya (5)

Sjöblom Freij

Den Skogsfinske Kulturen
Gjennom Grue Finnskogs historiske landskap slingrer fylkesveien 201 seg ned mot Svullrya. Fylkesveien går mellom Norge og Sverige og binder sammen by og land. Skogen er tett og furua tårner seg høyt opp mot himmelen. Det er en gammel skog der generasjoner har levd og brukt jorda og der traktens historie alltid er nærværende. Når veien nærmer seg elva Rotna blir det mer glissent mellom trærne. Ned mot elvas strand skimtes Finnetunet med sine gamle velbevarte laftehus og bak på den andre siden av elva tårner en særegen bygningsform opp. En monolitt som vokser fram fra jorda. Likt Finnskogens kulturhistorie har bygningens vegger blitt bygget opp lag på lag, aske og jord om hverandre.
_

 

-Her ligger Norsk Skogfinsk Museum.
Utformingen av det nye Norsk skogsfinsk museum og landskapet langs elva Rotna bygger på en følsom og nytenkende innstilling til den skogsfinske kulturen, dens sammenhenger og natur. Ett museum som gir en forståelse og følelse av skogfinnenes historiske lag. Den norsk skogsfinske kulturen er unik og dens bebyggelse og kultur utgjør en del av vår felles arv. Kulturens særpreg med svedjebruk, røykstue og bastu fascinerer, men hvordan skal det skogsfinske kulturlandskapet, bygningene og historien representeres i en museumsbygning? Vår visjon for Norsk skogfinsk museum er å kunne fortelle en historie om en kultur som strekker seg lenger enn det som finnes bevart i fysisk form. I dag finnes mye bevart i form av bygninger, dokument, stedsnavn, fortellinger og tradisjoner men få spor av det som faktisk kjennetegner skogfinnene og som gjør deres kultur særegen og unik, nemlig svedjebruket.

Skogfinnenes tradisjon med svedjebruk var støttepilaren i deres kultur og livsstil. Svedjebruksdyrking var en krevende prosess som tok flere år og vitner om folk som gjennom hardt arbeide og lange dager fikk dyrkbar jord. Vårt forslag til den nye bygningen er å legemliggjøre svedjebruket og skape et unikt og spennende Norsk skogfinsk museum som er verdt en lang reise. En bygning som er særegen og av høy arkitektonisk kvalitet bygget med naturlige materialer som vekker begeistring og nysgjerrighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>