0

Van Belle & Medina

Elderly Living and Care Centre . Sint-Truiden

© Van Belle & Medina

Van Belle & Medina Architects bvba

Het projectgebied voor het nieuwe WZC is ten noorden van het stadscentrum gelegen en het maakt onderdeel uit van het stedelijk parkgebied Speelhof. Als een van de vier groene vingers dringt het parkachtige domein de stad binnen tot aan de rand van de kernstad. Zodoende ligt de plot op wandelafstand van de Grote Markt en is het goed bereikbaar via Diestersteenweg en Speelhoflaan.
_

Het projectgebied maakt deel uit van het stadspark Speelhof, een groene schakel en recreatieve as tussen kernstad en buitengebied. De openheid van het achtergelegen valleigebied Cicindria staat in scherp contrast met het bosrijke parkgebied rondom het kasteel ‘Speelhof’. Het publiek toegankelijke padennetwerk, die het park en het valleigebied doorkruisen, illustreren bij gebruik de sterke diversiteit en dualiteit. Deze dualiteit, tussen open en gesloten landschap, vormen het karakteristiek beeld en onderschrijven de ruimtelijke belevingswaarde.

Het gebouw is ontworpen met en in functie van de buitenruimte om het exterieur maximaal binnen te halen. De nieuwe ontwikkeling wordt gezien als een link in dit landschappelijke decor. De interventie heeft een impact zowel voor densiteit van het gebied, infrastructuur, landschap en doorwaadbaarheid. Als het ware wordt deze plek volmaakt tot een continue landschappelijk weefsel. De verschillende bouwmassa’s staan naast en met elkaar.

Het WZS is ontworpen als een gebouw dat alle diversiteit van een stad incorporeert. Het gebouw oriënteert zich op stimulatie van gebruik, omgeving en sensibiliteit als reflectie van het dagelijkse leven.
Het WZC heeft een beeld van een gefragmenteerde compositie van paviljoenen. De horizontale belijning belicht de toegankelijkheid en betrokkenheid in zijn context, een open en transparant gebouw met een uitnodigend karakter. Het gebouw, bestaande uit verschillende delen die volumetrisch één configuratie vormen. In samenwerking met de patio’s ontvouwt de plattegrond zich als een stad met huizen, straten, pleinen, tuinen, bomen en planten.

De connectie tussen het interieur en exterieur heeft onze primaire en grootste architecturale zorg. Het project is ontwikkeld van binnenuit naar buiten. Bij wijze van spreken zijn eerst de patio’s ontworpen waarrond de zorgstudio’s zijn georganiseerd. Het gebruik van patio’s voorziet niet alleen licht en lucht, maar zorgen ook voor het contact met de elementaire materie zoals vegetatie. Op een beperkte oppervlakte wordt immers een maximale diversiteit aangeboden om het menselijk contact en communicatie te stimuleren. De plattegrond als een landschap van patio’s brengt niet alleen licht en variatie in het gebouw, scheidt/ groepeert en organiseert verschillende functies, maar vooral geeft stimuli en beleving voor de bewoners.
_

Elderly Living and Care Centre, Sint-Truiden
Sint-Truiden Belgium | 2010 2015

Program: Life Care Centre
Client: OCMW Sint-Truiden
Phase: Built
Credits: Van Belle & Medina Architects bvba